RUSHDAN YUSOFF BUSiNESS GROUP

Syarikat Pengurusan Harta dan perkhidmatan

  • Perniagaan Jual Beli Hartanah
  • Menjadi Kepakaran Kami untuk menguruskan proses penjualan rumah / hartanah anda dengan cepat dan pantas

Segala prosedur akan dijelaskan dengan teliti terlebih dahulu bagi memastikan penjualan difahami dan dipersetujui pemilik dan pembeli

SERVIS DAN PERKHIDMATAN KAMI

Rushdan Yusoff Properties Sdn Bhd Hartanah Kelantan

SERVIS DAN PERKHIDMATAN

Merak Kayangan Sdn Bhd